Kontakt

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Petra Drapšina 8
21000 Novi Sad

Glavni kontakt

Svetlana Radović

Pomoćni kontakt

Irina Damjanov