PRIRODNO OKRUŽENJE KAO IZAZOV ZA IGRU I UČENJE DJECE NA OTVORENOME KROZ PARTNERSTVO S RODITELJIMA

Autori

  • Silvija Zlatar Dječji vrtić Matije Gupca, Zagreb
  • Anamarija Klišanić Dječji vrtić Maksimir, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i1.1

Ključne reči:

dijete, dobrobit, igra, vanjski prostor, roditelji

Apstrakt

Iako je igra na otvorenome pozitivno povezana s dječjom dobrobiti,
zdravljem, razvojem i učenjem, u novije vrijeme dječje mogućnosti igre na otvorenome
sve su manje. Svjesni smo ograničenja kojima su djeca izložena tj. promijenjenom
načinu života i sve manjoj količini kretanja. Da bi se djeci omogućio
maksimalni razvoj njihovih potencijala boravkom na otvorenome, važno je poticati
kvalitetnu komunikaciju između roditelja i odgojitelja kako bi se roditelji što bolje
upoznali s dobrobitima igre i učenja na otvorenome za njihovo dijete. Roditelji kao
partneri odgojno-obrazovnih institucija imaju velik utjecaj na kvalitetu življenja
djece u interakciji s odgojiteljima te je zato ovo istraživanje od velike važnosti za
djecu i njihov optimalan rast i razvoj u predškolskom periodu. Cilj je ovoga rada
ispitati stavove i percepciju roditelja o važnosti slobodne igre kao i o preprekama
za dječju igru na otvorenome. Ovo istraživanje dio je međunarodnog projekta Erasmus+
projekt MLO Moving and learning outdoor (2017-1-PTO1KA201-035784),
u kojemu se koristio upitnik za roditelje koji je konstruiran za potrebe toga projekta.
Putem on-line upitnika ispitivani su stavovi i percepcija roditelja (N = 65) iz Dječjeg
vrtića Matije Gupca iz Zagreba, s ciljem boljeg razumijevanja čimbenika koji utječu
na igru i učenje djece na otvorenome. Rezultati su pokazali da roditelji kao prepreke
za dječju igru na otvorenome naglašeno percipiraju promet, vremenske uvjete i
nedostatak vremena, dok kao glavne koristi dječje igre na otvorenome najviše ističu
zdravlje, sreću i neovisnost.

Downloads

Objavljeno

2021-07-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci