STAVOVI ODGOJITELJA O KINEZIOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA NA OTVORENOM ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Autori

  • Ivana Prpić Dječji vrtić Matije Gupca, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i2.26

Ključne reči:

rani i predškolski odgoj, kineziološke aktivnosti na otvorenom, stavovi odgojitelja, tjelesna i zdravstvena kultura

Apstrakt

Kineziološke aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju predstavljaju različite vrste tjelesnog vježbanja. Svrha im je osigurati motoričku pismenost djece kako bi se omogućio cjelovit i planski utjecaj na njihovu motoriku i optimalan razvoj antropoloških obilježja. Za većinu djece rane i predškolske dobi odgojitelji su prve osobe koje organiziraju i provode kineziološke aktivnosti i rukovoditelji su u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području u ustanovi ranog i predškolskog odgoja. Istraživanja su pokazala da tjelesne aktivnosti na otvorenom značajno doprinose pozitivnom razvoju antropoloških obilježja djece, stoga kada god mikroklimatski uvjeti dozvoljavaju, odgojitelji bi se trebali odlučiti na vanjski prostor za realizaciju kinezioloških aktivnosti. U radu se ispituju stavovi i gledišta odgojitelja zaposlenih u dječjim vrtićima, s ciljem postizanja boljeg razumijevanja čimbenika koji podržavaju ili ograničavaju kineziološke aktivnosti na otvorenom djece rane i predškolske dobi. Rezultati istraživanja pokazali su da vlastita uvjerenja odgojitelja i uvjeti u vrtiću imaju najveći utjecaj na donošenje odluke o vježbanju s djecom na otvorenom. Većina ispitanih odgojitelja uglavnom se izrazito slaže s važnošću provođenja kineziološke kulture na otvorenom, ipak rezultati pokazuju nižu procjenu provođenja.

Downloads

Objavljeno

2022-02-28

Broj časopisa

Sekcija

Članci