IZAZOVI ZA STRUČNJAKE U RADU SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Autori

  • Isidora Jankelin Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Osnovna i srednja škola „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad
  • Milica Stelkić Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Osnovna i srednja škola „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad
  • Jelena Kerkez Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Osnovna i srednja škola „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad
  • Sanela Slavković Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Renata Škrbić Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i2.27

Ključne reči:

deca sa smetnjama u razvoju, defektolozi, COVID-19 , virtuelna podrška, informaciono-komunikacione tehnologije

Apstrakt

U ovom radu biće analizirani uslovi rada stručnih radnika koji su u neposrednom kontaktu sa decom sa smetnjama u razvoju tokom pandemije koronavirusa (COVID-19), ali i potencijalna rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima su se susretali u proteklom periodu. Strategije javnog zdravlja poput mera socijalnog distanciranja i prestanka rada određenih institucija, koje su mnoge zemlje uključujući i Republiku Srbiju donele tokom 2020. i 2021. godine u cilju sprečavanja širenja pandemije koronavirusa (COVID-19), uticale su na promene u svakodnevnoj rutini ljudi širom sveta. Zbog ovih mera dolazi do ograničenog pristupa resursima koje su u redovnim okolnostima deca sa smetnjama u razvoju koristila – vaspitno-obrazovnom sistemu i sistemu zdravstvene i socijalne zaštite. Sistematskim pregledom aktuelne literature u ovom radu ističemo specifičnu poziciju stručnjaka koji rade sa decom tokom pandemije koronavirusa (COVID-19), uz poseban osvrt na lično zadovoljstvo poslom i samoefikasnost pre i u toku pandemije, te nivo stresa i izazove sa kojima se susreću defektolozi, kao i načine prevazilaženja novonastalih uslova rada. Pandemija preusmerava fokus rada stručnjaka sa direktnog rada sa detetom na procese i postupke saradnje sa roditeljima i/ili starateljima u većoj meri nego što je to bio slučaj u periodu pre pandemije.

Downloads

Objavljeno

2022-02-28

Broj časopisa

Sekcija

Članci