„SPORT ZA RAZVOJ I MIR” – POKRET ZA PROMICANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI, TOLERANCIJE I INKLUZIJE

Autori

  • Marina Lujić Učiteljski fakultet, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i1.3

Ključne reči:

globalni ciljevi, milenijski ciljevi, održivi razvoj, socijalna integracija

Apstrakt

Demokratski odgoj i ljudska prava danas su u fokusu globalne politike.
Cilj je stvaranje društva koje će biti inkluzivno, otvoreno, ravnopravno i nuditi
podjednake mogućnosti članovima društva. Svjetske organizacije traže način na
koji će promovirati globalne ciljeve i potaknuti uključivanje što više zemalja u realizaciju
tih globalnih ciljeva. Ujedinjeni narodi inicirali su pokret „Sport za razvoj
i mir” kroz koji će se sportom i tjelesnom aktivnošću promicati doprinos miru i
razvoju, boljem svijetu. Sport je oduvijek bio dio čovjekova života, važan dio društva
i njegova razvoja. Bilo da je riječ o natjecateljskom sportu, tjelesnoj rekreaciji
ili igri, krajnji je rezultat zdravo tijelo i zdrav duh. Godine 1978. UNESCO opisuje
sport i tjelesni odgoj kao temeljno pravo za sve ljude. Neupitna je vrijednost
sporta i tjelesne aktivnosti za zdrav razvoj djeteta i zdrav život odrasla čovjeka.
Socijalna dimenzija sporta nudi promicanje tolerancije, prihvaćanja i poštovanja
svih struktura društva, što se može smatrati temeljnim odrednicama građanskog
odgoja. Program za održivi razvoj 2030. sadržava akcijski plan za globalni prosperitet,
planet i čovječanstvo, a uloga je sporta u njemu opisana kao ključna u
ostvarivanju razvoja i mira te u promicanju tolerancije i poštovanja. Ovaj rad
daje uvid u doprinos sporta i tjelesne aktivnosti kroz pregled milenijskih razvojnih
ciljeva, te promišlja o utjecaju sportskih aktivnosti na različite životne aspekte i
ističe njihove dobrobiti i nužnost njihova implementiranja u sve društvene sfere

Downloads

Objavljeno

2021-07-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci