MULTIMODALNI PRISTUP RANOM UČENJU STRANIH JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU – PRIMJER IZ PRAKSE

Autori

  • Vanja Šuško Dječji vrtić „Sunčana” , Zagreb
  • Sandra Zjačić-Ljubičić Dječji vrtić „Maksimir”, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i1.5

Ključne reči:

digitalne tehnologije, glazba, kontinuirana edukacija, odgajatelji, pokret

Apstrakt

Suvremeno okruženje u kojem današnja djeca odrastaju ispunjeno je
konstantnim promjenama koje suvremeni odgajatelji trebaju konstantno slijediti.
Multimodalni pristup kojim se bavimo u ovom radu uključuje multisenzorne i aktivne
pristupe učenju te je time vrlo poželjan u samom procesu usvajanja stranih
jezika. U tekstu je dan prikaz važnosti korištenja digitalnih tehnologija, pokreta i
glazbe u suvremenom vrtićkom okruženju. Obzirom da je i samo znanje i iskustvo
odgajatelja bitno, on treba znati izabrati pjesmu koja je adekvatna dobi djece;
kako glazbeno, tako i tekstualno te da tematski odgovara ostalim planiranim sadržajima.
Čestim ponavljanjem i slušanjem odabrane pjesme dolazi do memoriranja
gramatičke strukture i novih riječi. Cilj ovog rada je dati prikaz mogućnosti
uvođenja stranog jezika u aktivnosti odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću
te ukazati na važnost kontinuirane edukacije odgajatelja. U radu je dan prikaz
aktivnosti provedene u Dječjem vrtiću „Sunčana” iz Zagreba, Republika Hrvatska.
Sudjelovalo je 17 djece u dobi od 3 do 5 godina. Ovaj rad može pomoći drugim
stručnjacima koji se nalaze u neposrednom procesu u vrtićkoj skupini kako bi
stekli nova saznanja te obogatili svoj način rada i podigli njegovu kvalitetu.

Downloads

Objavljeno

2021-07-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci