Storytelling – Kreativno pričanje priča

Autori

  • Bojana Perić Prkosovački
  • Katarina Jeremić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v10i2.57

Ključne reči:

storiteling, pripovedanje, pričanje priča kao nastavna tehnika,multisenzorno pričanje priča

Apstrakt

Pričanje priča predstavlja aktivnost iz perioda prvobitne ljudske zajednice. Ljudi su se okupljali oko vatre da bi pričali i čuli poučne priče koje su inspirisale, motivisale, edukovale ili prenosile neku važnu poruku. Priče su se prenosile sa kolena na koleno i kada nije postojao pisani način da one budu zapisane. Sadržale su tada, ali i sada, kulturološke vrednosti koje starije generacije žele da prenesu na mlađe. One imaju moć da podrže dobar razgovor, podstaknu maštu i razviju empatiju. Pričanje priča razvija veštine aktivnog slušanja, budi slušaoca da razume zaplet i rasplet priče, motiviše na razmišjanje o ideji priče, podstiče da se priča prati, podržava se doslednost i istrajnost slušalaca. Mlađi usvajaju nove pojmove i bogate rečnik. U školi, kao nastavna tehnika, može da pobudi pažnju na svaki predmet, da ga oplemeni i približi svakodnevnom životu. Posebno je blagodarna za decu i mlade sa poteškoćama i smetnjama u razvoju. U radu smo predstavili osnovne ideje o pričanju priča sa željom da zainteresujemo čitaoce da se oprobaju i ispričaju svoju priču.

Downloads

Objavljeno

2023-03-14

Broj časopisa

Sekcija

Članci