MOGUĆNOSTI PARTICIPACIJE U GODINAMA UZLETA I ULOGA VASPITAČA

Autori

  • Bosiljka Peric PU "Radosno detinjstvo"
  • Lada Marinkovic Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i1.62

Ključne reči:

participacija, predškolski program Godine uzleta, uloga vaspitača, rani razvoj, lestvica participacije

Apstrakt

Participacija je jedan od četiri osnovna principa na kojima se zasniva Konvencija o zaštiti i pravima dece. Najbliže se može definisati kao kontinuiran proces dečije aktivne uključenosti u donošenju odluka koje ih se tiču, počevši od porodice, vrtića, škole. Teorija i praksa potvrđuju da participacija pozitivno utiče na podsticanje i razvoj kompetencija dece kao što su samostalnost, odgovornost, autonomija i dr. Participacija se, sem kao pravo, posmatra i kao mehanizam podsticanja dečijeg razvoja od samog rođenja. Iako daje višestruke dobrobiti dečijem razvoju, participacija i dalje predstavlja predmet rasprava u teoriji i nailazi na teškoće primene u praksi. Ovaj rad ima za cilj da da osvrt na pregled teorijskih objašnjenja o participaciji, analizira Hartovu „lestvicu participacije” i Lundijev model participacije, te da  ukaže na ulogu vaspitača u procesu realizovanja participacije u vrtiću.

 

Downloads

Objavljeno

2023-10-22

Broj časopisa

Sekcija

Članci