ČITAJU LI RODITELJI TEMATSKE PRIRUČNIKE (POGLAVLJA) ZA RODITELJE DECE DO 3 GODINE I ZBOG ČEGA NE?

Autori

  • Svetlana Lazić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
  • Snežana Vuković Ministarstvo prosvete Republike Srbije
  • Tamara Radovanović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v12i1.86

Ključne reči:

tematski priručnici (poglavlja), roditelji, deca do 3 godine života, Živeti demokratiju

Apstrakt

Cilj ove kvalitativne studije je bio da se istraži doprinos tematskih priručnika (poglavlja) za roditelje dece do 3 godine, koji su podeljeni u tri glavne teme. Bilo je veoma važno saznati šta roditelji dece ovog uzrasta iz Srbije misle o priručnicima, da li im se dopadaju i kakve sugestije daju istraživačkom timu u proširenju komunikacije sa njima. Svi roditelji su pri stavu da su tematski priručnici veoma korisni, a neki su bili impresionirani sa 3P: Promislite, Pričajte više, Preokrenite. Odgovori roditelja su ohrabrili istraživače iz tima da ostanu uporni u širenju ideje Živeti demokratiju u celosti i njene koncepte među roditeljima dece do 3 godine. Srećni i zadovoljni roditelji koji su u stanju da na konstruktivan način odgovore na situaciju koju svakodnevno iskušavaju u vaspitanju svog deteta mlađeg od 3 godine su veoma važni u ostvarivanju dobrobiti svih učesnika u odnosu.

Downloads

Objavljeno

2024-06-24

Broj časopisa

Sekcija

Članci