INKLUZIVNO OBRAZOVANJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA SA SMETNJAMA U RAZVOJU PO „GODINAMA UZLETA”

Autori

  • Ivana Tasić Predškolska ustanova „11. april”, Novi Beograd
  • Slađana Raspopović Predškolska ustanova „Poletarac”, Batočina

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i2.14

Ključne reči:

inkluzivna praksa, dete sa smetnjama u razvoju, „Godine uzleta”

Apstrakt

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta” određene su prema strukturnim elementima i zahtevima savremenih programa i kurikuluma, a potom je teorijsko-vrednosna koncepcija iz koje proizilazi cilj sagledana u odnosu na dete sa smetnjama u razvoju. Sagledano je kako podržati dobrobit deteta sa smetnjama u razvoju kroz odnose i delovanje u igri, životno-praktičnim situacijama i planiranim situacijama učenja, kao i u odnosu na kontekst vrtića u kome se razvija inkluzivna praksa. Delovanje vaspitača, organizacija fizičkog prostora i strategije (principi, početno planiranje, zajedničko razvijanje programa, praćenje, vrednovanje i dokumentovanje) sagledani su u odnosu na inkluzivnu praksu. Data su zakonska uputstva za ostvarivanje prava na IOP, njegovu realizaciju i vrednovanje.

Downloads

Objavljeno

2022-02-28

Broj časopisa

Sekcija

Članci